top of page

Accademia "Boris Christoff"

Le tracce Bulgare in Italia-Istituto Bul

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ОПЕРНО ПЕЕНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА В АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – РИМ

 

  1. Анна Куртенкова

  2. Никол Раданова

  3. Мирела Александрова

  4. Жасмина Темелкова
     

Резерва: Николина Иванова

 

Одобрените кандидати следва да потвърдят участието си в курса не по-късно от 10 януари 2020 г. по електронна поща на адрес:  istituto@ibcroma.it. Липсата на потвърждение от даден кандидат се приема за отказ и неговото място се заема от следващия в класирането. Първата сесия ще започне на 27 януари 2020 г.

 

 *****************************************************************************************************

 

ОБЯВА

Българският културен институт в Рим и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ обявяват конкурс за специализанти по „Оперно пеене” за учебната 2019 - 2020 година в Академия „Борис Христов” в Рим.
 

Съгласно подписаното през м. април 2017 г. Споразумение за сътрудничество и възобновената дейност на Академия „Борис Христов” – Рим, двете институции обявяват конкурс за участие в специализация по оперно пеене. За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да са български граждани до 30 г., студенти (завършили трети курс), бакалаври, както и магистри  и докторанти в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Конкурсът е отворен и за кандидати от други учебни заведения, представили подходяща творческа биография, след предварително одобрение от организаторите.

Целта на курса е да предложи на четирима български певци специализация по оперно пеене в Рим. Заниманията ще се провеждат три пъти седмично в залата на Българския културен институт, като специализантите ще могат да развият своите технически и интерпретационни способности чрез индивидуални програми с тясно специализирана насоченост по вокални техники, сценично изкуство и италиански език. Курсът ще завърши с концерт, организиран от Българския културен институт в Рим, Посолството на Република България в Италия и Посолството на Република България при Светия Престол и Суверенния Малтийски Орден, както и в сътрудничество с други италиански институции.

 

Курсът  ще се проведе в две сесии.

 

Преподаватели в курса ще бъдат:

 

-          Анна Ванди - изтъкнат педагог от Опера студио на Академия „Санта Чечилия“ и преподавател по оперно пеене в Консерваторията  "G. Rossini" в гр. Пезаро;

 

-          Валентина Марафа - специалист по метода за вокална техника Voice craft;

 

-          Илия Лозанов - дългогодишен пианист в Опера студио на  Академия „Санта Чечилия“.

 

На разположение на специализантите ще бъдат репетиционни помещения с пиана и нотна библиотека. За  участие  в  конкурса  кандидатите следва да подадат при секретарката на ВФ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ не по-късно от 17.00 ч. на 12 декември 2019 г. следните документи:

 

  • Молба за участие (свободен текст) до Декана на ВФ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“;

  • Програма за конкурса;

  • CV с посочен репертоар (на български и английски или италиански език, по избор на кандидата);

  • Копие на документ за самоличност, който да удостоверява българското гражданство на кандидата.

Списъкът с допуснатите до конкурса участници ще бъде публикуван на 13 декември 2019 г. на сайтовете на Министерство на културата и на НМА „Панчо Владигеров“.

 

Участниците в курса ще бъдат избрани чрез конкурс, който ще бъде журиран от професори от ВФ в НМА, както и от преподавателите в курса.

 

Конкурсът ще се проведе на 20 декември 2019 г.

 

Конкурсът се състои в прослушване на две арии от оперния репертоар /едната от италиански композитор и на италиански език, а втората - по избор на кандидата./

 

Участниците в конкурса дават изричното си съгласие прослушванията им да бъдат записвани във видео формат.

 

Окончателното класиране (четирима одобрени кандидати и четири резерви) ще бъде публикувано на сайта на Министерство на културата на 27 декември 2019 г. Одобрените кандидати следва да потвърдят участието си в курса не по-късно от 10 януари 2020 г. по електронна поща на адрес:  istituto@ibcroma.it. Липсата на потвърждение от даден кандидат се приема за отказ и неговото място се заема от следващия в класирането.

 

Разноските на одобрените кандидати за курса (нощувки и уроци по пеене) са за сметка на БКИ-Рим.

 

Всички останали разходи (пътни, дневни, медицинска застраховка) са за сметка на участниците в курса. 

 

В случай на равен резултат от конкурса БКИ-Рим, при възможност и по усмотрение, може да увеличи бройката на избраните с кандидати. При показани изключителни резултати БКИ-Рим си запазва правото да покани за повторно участие специализант, вече завършил курса, без това да влияе на общата бройка нови специализанти. Владеенето на италиански език е предимство за кандидатите.

bottom of page