top of page

Accademia "Boris Christoff"

Le tracce Bulgare in Italia-Istituto Bul

Резултати от проведения на 26.12.2020 конкурс за участие в учебната програма по оперно пеене за 2021-ва година за Академия „Борис Христов” – Рим при Българския културен институт в Рим. Поради сложната санитарна обстановка, комисията от преподаватели в курса проведе конкурса дистанционно. 

Класираните кандидати трябва да потвърдят участието си в курса не по-късно от 7 януари 2021 г. на  електронния адрес: istbulroma @ yahoo.it

Резултатите са дотъпни от този линк.

 

Академия „Борис Христов” – Рим при Българския културен институт в Рим (БКИ – Рим) обявява конкурс за участие в учебната програма  по оперно пеене за  2021 година.

 

 Програмата предвижда годишен общ брой часове - 300, за четиримата класирали се кандидати. Програмата ще се проведе в две сесии от по три месеца. В рамките на всяка една сесия се предвиждат концерти и майсторски класове.

 

За календарната 2021 г. преподавателите ще бъдат Орлин Анастасов, Александрина Пендачанска, Цветелина Василева , Бойко Цветанов и Владимир Стоянов, пианист - Илия Лозанов.

Фондация „Борис Христов” – Рим осигурява стипендия на класиралите се участници и организира един от майсторските класове в  Националната Академия „Санта Чечилия“.

 

Конкурсът ще се проведе на 22  декември 2020 г. от 12.00 ч. в залата на Музей „Борис Христов” на ул. „Цар Самуил“ 43 в София. На място ще има на разположение пианист от 11 ч.

 

Конкурсът се състои в изпълнение на две арии от оперния репертоар - едната от италиански композитор и на италиански език, а втората - по избор на кандидата.

 

Участниците в конкурса да подготвят и изпратят предварително по електронната поща на БКИ – Рим:  istbulroma @ yahoo.it не по-късно от 20 декември:

 

– заявление за участие с посочен имейл и CV.

 

 В случай на невъзможност  за провеждане на прослушването по епидемиологични причини или други форсмажорни обстоятелства класирането ще се извърши на база изпратен запис на двете арии във видео формат или съответен линк, за което кандидатите ще бъдат уведомени своевременно по ел. поща.

 

 За участие в конкурса се допускат български граждани, които към датата на конкурса нямат навършени 32 години.       

 

  Класираните кандидати трябва да потвърдят участието си в курса не по-късно от 10 януари 2021 г. на  електронния адрес: istbulroma @ yahoo.it . Липсата на потвърждение от даден кандидат се приема за отказ и неговото място се заема от следващия в класирането. При невъзможност даден участник да присъства и на двете сесии, мястото му се заема от следващия в класирането.

 

 Разноските на одобрените кандидати за курса (нощувки и уроци по пеене) са за сметка на БКИ-Рим.

 

 Всички останали разходи (пътни, дневни, медицинска застраховка) са за сметка на участниците в курса. 

 

 Владеенето на италиански език е предимство за кандидатите.

bottom of page