top of page

Accademia "Boris Christoff"

Le tracce Bulgare in Italia-Istituto Bul

Списък на одобрените кандидати за специализанти в академия „Борис Христов“ – Рим – 2018 г.

 

Одобрени кандидати за специализация:

· Веселина Красимирова Андреева

· Виктория Викторова Пигова

· Леонора Пресиян Илиева

· Павлина Антонова Антонова

Резерви:

1. Яна Георгиева Узунова

2. Емели Маргьорит Разбен

3. Никол Руменова Раданова

Одобрените кандидати следва да потвърдят участието си до 26 октомври 2018 г. по e-mail на istituto@ibcroma.it

Списък на участниците, допуснати до конкурса за специализанти по оперно пеене за учебната 2018 - 2019 година в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим.
 
 1. Емили Маргьорит Разбен
 2. Павлина Антонова Антонова
 3. Виктория Викторова Пигова
 4. Никол Руменова Раданова
 5. Елица Красимирова Желева
 6. Яна Георгиева Узунова
 7. Илиана Илиянова Генева
 8. Веселина Красимирова Андреева
 9. Леонора Пресиян Илиева
 10. Далия-Никол Николай Урумова
 
Конкурсът ще се проведе на 12 октомври 2018 г. от 13 ч. в концертната зала на НМА
Всеки от участниците в конкурса си осигурява пианист.

 

 

 

БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – РИМ

И

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

О Б Я В Я В А Т

конкурс за специализанти – оперно пеене за учебната 2018 - 2019 година

в АКАДЕМИЯ “БОРИС ХРИСТОВ” – Рим.

 

Съгласно подписаното през м. април 2017 година Споразумение за сътрудничество и възобновената дейност на Академия “Борис Христов” – Рим, двете институции обявяват конкурс за участие в специализация по оперно пеене. За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да са български граждани до 30 г., студенти (завършили трети курс), бакалаври, както и  магистри  и докторанти в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Конкурсът е отворен и за кандидати от други учебни заведения, представили подходяща творческа биография, след предварително одобрение от организаторите.

      Целта на курса е да предложи на четирима български певци специализация по оперно пеене в Рим. Заниманията ще се провеждат три пъти седмично в залата на Българския културен институт, като специализантите ще могат да развият своите технически и интерпретационни способности чрез индивидуални програми с тясноспециализирана насоченост по вокални техники, сценично изкуство и италиански език. Курсът ще завърши с концерт, организиран от Българският културен институт в Рим, Посолството на Република България в Италия и Посолството на Република България при Светия Престол и Суверенния Малтийски Орден, както и в сътрудничество с други италиански институции.

Курсът  ще се проведе в две сесии  (19.11 – 12.12.2018 г. и 14.3. – 14.4.2019 г.)

Преподаватели в курса ще бъдат:

-          Анна Ванди - изтъкнат педагог от Опера студио на Академия „Санта Чечилия“ и преподавател  по оперно пеене в Неаполитанската консерватория  "San Pietro a Majella",

-          Валентина Марафа - специалист по метода за вокална техника Voice craft,

-          Илия Лозанов - дългогодишен пианист в Опера студио на  Академия „Санта Чечилия“.

На разположение на специализантите ще бъдат репетиционни помещения с пиана и нотна библиотека. За  участие  в  конкурса,  кандидатите следва да подадат при секретарката на ВФ на НМА „Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ не по-късно от 17.00 ч. на 5 октомври 2018 следните документи:

 • Молба за участие (свободен текст) до Декана на ВФ на НМА „Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“;

 • Програма за конкурса;

 • CV с посочен репертоар;

 • Копие на документ за самоличност, който да удостоверява българското гражданство на кандидата.

 

Списъкът с допуснатите до конкурса участници ще бъде публикуван на 9 октомври 2018 г. на сайтовете на Министерство на Културата и на НМА „Панчо Владигеров“.

Участниците в курса ще бъдат избрани чрез конкурс, който ще бъде журиран от професори от ВФ в НМА, както и от преподавателите в курса.

Конкурсът ще се проведе на 12 октомври 2018 г.

Конкурсът се състои в прослушване на две романтични арии /едната от италиански композитор и на италиански език, а втората от оперния репертоар по избор на кандидата./

Участниците в конкурса дават изричното си съгласие прослушванията им да бъдат записвани във видео формат.

Окончателното класиране (четирима одобрени кандидата и четири резерви) ще бъде публикувано на сайта на Министерство на културата на 19 октомври 2018 г. Одобрените кандидати следва да потвърдят участието си в курса не по-късно от 26 октомври 2018 г. , по електронна поща на istituto@ibcroma.it . Липсата на потвърждение от даден кандидат се приема за отказ и неговото място се заема от следващия в класирането.

Разноските на одобрените кандидати за курса (нощувки и уроци по пеене) са за сметка на БКИ-Рим.

Всички останали разходи (пътни, дневни, медицинска застраховка) са за сметка на участниците в курса. 

В случай на равен резултат от конкурса, БКИ-Рим, при възможност и по усмотрение, може да увеличи бройката на избраните с кандидати. При показани изключителни резултати, БКИ-Рим си запазва правото да покани за повторно участие специализант, вече завършил курса, без това да влияе на общата бройка нови специализанти. Владеенето на италиански език е предимство за кандидатите.

bottom of page